Vormgeving

Mythe In Sculptuur


De beelden stellen mensen en dieren voor. Hun voorstellingen zijn aan de werkelijkheid ontleend, maar worden tot hun essentie teruggebracht en zodanig vervormd, dat er een nieuwe figuur ontstaat, met zijn eigen, uitvergrote betekenis.
De kunstenaar verwijst hiermee naar een wereld die als het ware achter het beeld ligt; een geheimzinnige, onbewuste wereld die wij misschien pas opmerken nu hij voor onze ogen vorm gekregen heeft. Het is een mythische wereld van legenden, sprookjes en fabels. Het is de wereld van Nico Cornelis Klomp.

De magistraat Hoogmoed De prijs